Jönköpings Orkesterförening

Sweden

Repetitioner och konserter vt 2020

Alla dagar i nedanstående schema är torsdagar om inte annat anges.

Alla repetitioner är i Månsalen på SVF om inte annat anges.

P g a Covid-19 håller vi oss till mindre sektionsrepetitioner tills vidare. Detaljer om vilka sektioner repiterar vid varje tid anges på schemat.

Duka med individuella notställ och 2 meters mellanrum.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien m m:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

I linje med de rekommendationerna ska du stanna hemma om du har förkylningssymtom eller liknande eller har varit sjuk inom två dygn före repetitionen.

Du avgör själv om du är i en riskgrupp för COVID-19 och inte kan delta på grund av detta.
Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/

 
v 39 24/9 INSTÄLLD REPETITION p g a förkylningssymtom.
Träblås, cello och bass repeterar vecka 40 istället enl nedan.
v 40 1/10 Två sektionsrepetitioner av Beethoven i Månsalen
(ingång via huvudentrén, utgång via Örtagården):
Kl 17.45-19.15
- träblås
Kl 19.30-21.00
- cello
- kontrabas
v 41 8/10 [Preliminärt] Violin 1, violin 2 och viola repeterar Beethoven i Månsalen kl 19.00-21.00 med paus kl 20. Ta med egen frukt/fika.
v 42 15/10 [Preliminärt] Två sektionsrepetitioner av Beethoven i Månsalen
(ingång via huvudentrén, utgång via Örtagården):
Kl 17.45-19.15
- blås
Kl 19.30-21.00
- cello
- kontrabas
v 43 22/10 [Preliminärt] Violin 1, violin 2 och viola repeterar Beethoven i Månsalen kl 19.00-21.00 med paus kl 20. Ta med egen frukt/fika.

 

Höst 2020

Läderlappen har flyttats till 1/5, 2/5 och 5/5 2021.

Pianokonserten den 26/9 har ställts in.

Konserten på FN-dagen den 24/10 har också ställts in.

Teatern är fortfarande bokad den 30/10; eventuellt kan vi ha en konsert med mindre ensemble, kör och solister då.

v 39 26/9 Konsert med musik av Kraus Beethoven Schubert
v 43 24/10 Konsert på FN-dagen med musik av bla Rutter
v 44 30/10 (fredag) Eventuell konsert i mindre format på Jönköpings teater
v 51 15/12 (tisdag) Luciakonsert
16/12 (onsdag) Luciakonsert

 

JORK-inspelning från 1950-talet
Jag har digitaliserat några gamla inspelningar med Kurt Melin som dirigent.
De finns på https://www.jork.se/medlem/ och efter inloggning
under menyn: Medlems info - Ljudfiler MP3
Både för lyssning och nerladdning  //Björn


Medlemsavgift 2020-2021
Faktura skickas ut efter årsmötet i höst


Ny i orkestern eller vilja bli stödmedlem?

Klicka på knappen "Medlemsansökan" för att göra din ansökan.

Fribiljetter för orkestermedlemmar (endast vissa konserter):
Logga in på MITT JORK nedan och läs mer under Medlemsinformation

BD /2019-03-14

Efter varje repetition hjälps alla åt att ställa i ordning stolar och notställ.
Undantag ges till dem som har lång resväg hem.

bild1